Tanárok mondták...

"A MUS-E órákon azok a gyerekek is megnyílnak, akik zárkózottabbak a többieknél, s ezért nehezen teremtenek kapcsolatot társaikkal. A művészek óriási empátiával és türelemmel vonják be őket a foglalkozásokba. A tudatosan felépített órákon a tanulók megtanulnak egymásra figyelni, csoportban dolgozni, és kulturáltan véleményt alkotni.
Nevelői tevékenységemnek egyik legfontosabb célját, a nyitott, derűs életszemlélettel rendelkező, minden szépre fogékony gyerekek nevelését, nagyban segíti a művészekkel szoros együttműködésben zajló munka."
(Obetkó Katalin, Vörösmarty Mihály Általános Iskola)

"Győrben, a Balassi Bálint Általános Iskolában tanítok, főként sajátos nevelési igényű gyerekeket. A MUS-E Alapítvánnyal 4 éve találkoztam először. Nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy az általam tanított osztály vehetett részt a programban. A diákok az első csodálkozás után örömmel várták a foglalkozásokat, amikor a megszokott iskolai tanóráktól eltérő stílusú, játékos feladatokkal találkoztak. Sokat fejlődött a kommunikációjuk, figyelmük, tájékozottságuk, bátrabban szerepelnek, egymással toleránsabbak lettek. Elmehettünk színházi előadásra, múzeumi foglalkozásra, sőt a Zeneakadémiára is eljutottunk egy csodálatos koncertre. Tanulóink többsége hátrányos helyzetű, ezért a fenti programokon nem tudtunk volna részt venni az alapítvány segítsége nélkül. A diákok, a szülők és a magam nevében is köszönöm a MUS-E Alapítványnak mindazt, amit értünk tettek. Remélem, még sokáig részt vehetünk a programban, hogy minél több kisdiák élvezhesse előnyeit!"
(Bozsokyné Bencsics Beatrix, Balassi Bálint Általános Iskola)

"A MUS-E művészeti program több éve van jelen iskolánkban. Magyarországon csak néhány iskolában alkalmazzák, mivel működtetése csak alapítványi pénzből lehetséges. Így tanulóink csak kis létszámban élvezhetik előnyeit. Intézményünknek semmi költséget nem jelent, viszont MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesületének igen sokba kerül a művészek tiszteletdíja. Felmenő rendszerben és a hátrányos helyzet figyelembevételével 1. és a 3. osztályosok órarendjébe építettük be a program anyagát.
Örömmel fogadták a lehetőséget mind a szülők, mind a gyerekek. Folyamatosan tudatosítjuk a pedagógus kollégákban, hogy a MUS-E programon belül nem a művészet megtanulására, hanem a művészeten keresztüli tanulás a lényeges. Tapasztalatokat kell szerezni a művészetekről, a tapasztalatba ágyazott ismereteknek fel kell ébresztenie a felfedezés, a kíváncsiság, az érdeklődés és másfajta ismeretekhez való hozzájárulás örömét. Szerte a világon egyre növekszik a gyűlölet, az erőszak, az öldöklés, amit meg kell állítani, és emberhez méltó, szorongásoktól és félelmektől mentes boldogabb életre kell törekedni. A program egyik nagy erénye, hogy szociális célja van, nem művészeti oktatást jelent, hanem a művészetek emberformáló erejét, elsősorban a zene művészeti ágát használja fel, a művészet élményével nevel.
Iskolánkban jelenleg 3 fő animátor foglalkozik az osztálytanítók bevonásával a gyerekekkel, (Vajda Rozália néptánctanár, Domak Anikó ének- zenetanár, valamint Tamás Klára kézműves), akik művészetüket őszinte lelkesedéssel, odaadással végzik. Szeretettel és odaadással foglakoznak a kis elsősökkel, valamint a harmadikosokkal egyaránt. Az állandó tevékenykedtetés, mint örömforrás, a mesterségek megismerése, a hangszerek kipróbálása, tánc mellett fokozatosan kialakul a fegyelmezett munkavégzés, az egymáshoz való alkalmazkodás képessége. A munkaszervezés igen nagy körültekintést igényel, hiszen a gyerekek felvillanyozódnak, fellelkesülnek, ami bizony időnként nagyobb zajjal is jár. Ezek is fontos jelzések, hiszen rengeteg felgyülemlett, "ki nem mozgott, ki nem táncolt" energiát szabadítanak fel a gyerekekből, ami mind-mind segítséget nyújt nevelő-oktatómunkánk hatékonyabb végzéséhez. Örömünkre szolgál, hogy tovább folytathatjuk a baracskai iskolában ezt a programot."
(Kárpáthegyi Józsefné igazgató, Kozma Ferenc Általános Iskola)