Pályázati felhívás


A MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet hátrányos helyzetű gyermekeket oktató-nevelő iskolák számára.
A MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület a 2014/15-ös tanévtől kísérleti jelleggel Miskolcon is beindítja 20 éve működő országos kulturális-, társadalmi-, nevelési programját, amelyhez partnerintézményeket (általános iskolákat) keres.


1. Pályázat célja:
Jelen pályázat célja hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó iskolák alsó tagozatos osztályainak támogatása egy egyedülálló művészeti-nevelési programmal. A nyertes intézmény egy alsó tagozatos osztályának egy éven keresztül két művész
közreműködésével, heti két alkalommal biztosítunk foglalkozásokat. A program az elit művészképzés helyett társadalmi célzatú, és a művészetek emberformáló erejére támaszkodik. A művészetek eszközrendszerének segítségével a gyermekek lehetőséget kapnak érzéseik kifejezésére, egymás elfogadására, kreativitásuk kibontakoztatására. A művészetek gyakorlása elősegíti a társadalmi beilleszkedést és fejleszti a gyerekek közötti együttműködést.


2. Támogatottak köre:
Az alábbi intézmények nyújthatnak be pályázatot:
- hátrányos helyzetű gyermekek oktatását vállaló közoktatási intézmények és/vagy
- veszélyeztetett sorsú, akár „SNI-s”gyermekek oktatását vállaló közoktatási intézmények (a pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a közoktatási intézmények, ahol a gyermekek multikulturális környezetben nevelődnek)


3. A pályázatban be kell mutatni:
- az iskolát, az intézmény célkitűzésit, a program iránti elhivatottságot
- a pályázó osztály létszámát, összetételét, az esetleges multikulturális környezetet
- az érintett pedagógusok nyitottságát a program iránt
- milyen egyéb foglalkozásokat biztosítanak a gyermekek számára
- mely napokon, mely órákban tudna megvalósulni a program
- illetve meg kell indokolni, hogy a gyermekeknek miért van szüksége a programra


4. Egyéb feltételek:
- Egy pályázat maximum 5 oldal (A4-es) terjedelmű lehet 12-es betűmérettel
- A pályázathoz kérjük becsatolni az intézmény alapító okiratának másolatát
- A pályázathoz kérjük, csatolják az érintett pedagógusok önéletrajzát, motivációs levelét.


5. A támogatási időszak mértéke és formája:
- A támogatási időszak 2014. 10. 01. – 2015. 05. 31.
- A támogatás formája: Az adott intézmény egy alsó tagozatos osztálya számára 1 éven át heti két
alkalommal két művész közreműködésével megvalósuló művészeti foglalkozások finanszírozása.


6. A pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje:
- a pályázatok benyújtása történhet postai és elektronikus úton. A papír alapú pályázatokat az alábbi
postacímre várjuk: Budapest – 1147, Fűrész u. 55/a. Elektronikus benyújtás esetén a pályázatokat a
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre várjuk.
- a pályázatok benyújtásának határideje: 2014. 05. 10. 24.00.
- Egy intézményen belül több osztály is benyújthat pályázatot.


7. Pályázat elbírálás:
- A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. 05. 20.
- A pályázatok eredményéről a pályázókat elektronikus úton 5 munkanapon belül értesítjük.