Sajtóközlemény

Idén ünnepli 10 éves működését a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület!
A jeles évforduló több örömhírt hozott a magyarországi MUS-E programnak, jelentette be sajtótájékoztatóján Tímár Andor, a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület főtitkára.

A MUS-E multikulturális mintaprogram, amelynek célja az elfogadásra, együttélésre, együttműködésre nevelés a művészetek segítségével.

2011 őszén 4 település (Budapest, Debrecen, Győrújbarát és Zalaegerszeg) 11 alsó tagozatos osztályában folytatódhat a multikulturális, művészeti program.

                                                       

Magyarországon 1994-ben indult el a MUS-E program, annak idején a Magyar Zenei Tanács vezetésével. A magyar MUS-E fontos sajátossága, hogy célcsoportját azok az alsó tagozatos általános iskolások alkotják, akik veszélyeztetett sorsúak és halmozottan hátrányos helyzetűek. Ezek a kisiskolások általában ingerszegény környezetben, kirekesztettségben, sokszor erőszakos körülmények között élnek.

A magyar MUS-E program beindulása óta több száz kisdiákkal foglalkoztak éveken keresztül. Többen közülük kiváló eredménnyel végezték el az általános iskolát, illetve gimnáziumot, és számos kulturális és közismereti versenyt megnyertek.

A MUS-E program tehát nem csak a gyermekeknek, hanem az iskoláknak és pedagógusainak, valamint művészeknek is lehetőséget kínál ahhoz, hogy új gondolati és gyakorlati alapokra helyezze az oktatást, felelősséget vállalva a felnövekvő generációk szellemi és lelki fejlődéséért.

A MUS-E (Musique-Europe) multikulturális mintaprogramot 1993-ban Yehudi Menuhin indította útjára, amelynek célja az elfogadásra, kreativitásra nevelés a művészetek által. Ma már tíz európai ország hozzávetőlegesen 400 iskolájában alkalmazzák a MUS-E programot, közel 60 ezer gyerek bevonásával, 1000 művész közreműködésével. A magyar MUS-E program - felzárkózva az eredményekhez - 2012-től tovább bővülhet, mind a részt vevő települések, mind a hátrányos helyzetű kisdiákok és iskolák tekintetében.

Idén újabb partnerek csatlakoztak a magyarországi MUS-E tevékenységéhez, úgymint a SIÓ-Eckes Kft., a Győri Nemzeti Balett, illetve a Győri Nemzeti Színház, amely nem csak anyagi segítséget kínált fel, hanem további segítő együttműködést művészei révén. Hasonló indíttatással csatlakozik programunkhoz a Művészetek Palotája. A kiváló műintézménnyel előre láthatóan 2012. januárjában kezdődhet el a közös munka. Végül, az idei tanév főtámogatójának, az Otthon Centrumnak is köszönhető, hogy az egyesület biztos anyagi körülmények között folytathatja a munkáját.