A MUS-E program céljai

A MUS-E program általános feladatai:

- Az egy közösségen belül élő, kisebbségi és többségi tanulók közelítése egymáshoz.
- A beilleszkedési zavarok kezelése, valamint az életkornak megfelelő követelmények (NAT) önkéntes, örömmel való teljesítése.
- A fajgyűlölet és a társadalmi kirekesztés megelőzése, megváltoztatása.
- Bizalmon és tiszteleten alapuló társadalmi dinamika létrejöttének az elősegítése.
- A fiatalokat fenyegető kockázatok (erőszak, antiszociális viselkedés, kábítószer szenvedély, stb.) megelőzése.
- Egy új, az ember számára ismét ember mivoltot adni tudó mentalitás kialakítása.
- Találkozók, cserék, közös tevékenységek fejlesztése révén kapcsolatok kialakítása a projektben résztvevő különböző országok tanárai, művészei között.
- Egy olyan intézményi hálózat létrehozása, amely kreatívan működik együtt a gyermeknevelési projektek elkészítésében, kivitelezésében.
- A magyarországi művészek társadalomban elfoglalt helyének kiszélesítése.

A MUS-E programban való részvétel által az alábbi képességekhez segítjük hozzá a gyermeket:

- Saját kreativitásának a felébresztésére,
- Érzelmeinek a kifejezésére és azok harmonikus társítására mások érzelmeivel,
- A többiekkel való kommunikációra,
- A hallgatás, az elfogadás, a csend megismerésére, - Az önbecsülés és a mások iránti (fizikai és szellemi értelemben vett) tisztelet elsajátítására,
- Az önbizalom kialakítására,
- Az önfegyelem és a felelősségérzet kialakítására,
- Saját kultúrájának, a lakókörnyezet kultúrájának (bevándorló gyermekek esetében), valamint más országok kultúrájának a megismerésére,
- Új gondolatokkal és eltérő szokásokkal szembeni nyitottá válásra, megértésre,
- Önállóságra, hogy a projekt végeztével saját maguk igyekezzenek megtalálni a művészeti képzésük egyéb forrásait.